Een registratie Totale femur "Primo-implantatie" verzenden

Laatst bijgewerkt: 2024-04-17 08:54

Om een "Primo-implantatie" registratie te verzenden voor het studieproject Orthopride Totale femur via de overzichtstabel, selecteert u "Primo-implantatie" in het donkerblauwe linkermenu.

Wanneer u een versie van dit studieonderdeel selecteert, ziet u de overzichtstabel in het hoofdgedeelte van uw scherm. Deze tabel bevat onder andere: Registratie ID, Vooruitgang, Auteur, Co-auteur, Unieke ID, Business Key, Registratiecode, Rijksregisternummer van de patiënt…

Gebruik de filters in de koptekst van de tabel om de registratie(s) te vinden die u wilt verzenden. U kunt bijvoorbeeld de filters "Status" (ingesteld op "Open") en "Validatiefouten" (ingesteld op "0") gebruiken om de registraties te krijgen die kunnen worden verzonden.

Als u de registratie(s) hebt gevonden die u wilt verzenden, moet u deze selecteren door het selectievakje aan het begin van de rij in de overzichtstabel aan te vinken.

Vervolgens moet u op de knop "Acties" rechtsboven in de overzichtstabel drukken.

Twee opties zijn nu beschikbaar: "Registraties verzenden" en "Registraties verwijderen". Druk nu op "Registraties verzenden".

Nadat u op "Registraties verzenden" hebt gedrukt, verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd de verzending van de geselecteerde registratie(s) te bevestigen. Als u zeker bent van deze actie, klikt u op "Bevestig". Zo niet, klik dan op "Annuleer".

Als u de verzending bevestigt, kunt u de inhoud van de registratie(s) niet meer wijzigen. Verzonden registraties kunnen ook niet meer worden gewist.

De verzonden registratie blijft in de overzichtstabel, maar de status ervan is gewijzigd van "Open" in "Verzonden".

Als u alleen "open" registraties wilt zien, kunt u het filter op het item "Status" in de overzichtstabel aanpassen.

Een registratie kan aan het eind van het creatieproces worden verzonden via het onderzoeksformulier (zie: Een [project] registratie creëren).

Als de registratie via het onderzoeksformulier is voltooid, opgeslagen en er geen validatiefouten meer zijn, kan de registratie ook via de overzichtstabel worden verzonden. Deze methode kan handig zijn om meerdere registraties in dezelfde actie te verzenden.

Deze documentatie wordt regelmatig bijgewerkt. We proberen de informatie zo correct, volledig en zo duidelijk mogelijk weer te geven. Als u desondanks iets in de documentatie ziet dat niet correct is, niet overeenkomt met uw ervaring, of verdere verduidelijking vereist, maak dan een verzoek aan (type: verzoek om informatie) via ons portaal (https://sciensano.service-now.com/sp) of stuur ons een e-mail via support.healthdata@sciensano.be om dit documentatieprobleem te melden. Vergeet niet de URL of het webadres van de pagina met het documentatieprobleem te vermelden. Wij zullen de documentatie dan aanpassen. Bedankt!