Een Totale femur "Revisie" registratie creëren

Laatst bijgewerkt: 2023-05-17 16:09

Om een "Revisie" registratie te creëren voor het studieproject Orthopride totale femur, selecteert u "Revisie" in het donkerblauwe linkermenu.

U ziet het aantal versies van dit studieonderdeel. In dit geval is er maar één versie.

Wanneer u voor het eerst de hoogste versie van dit studieonderdeel selecteert, ziet u een lege overzichtstabel in het hoofdgedeelte van uw scherm. De tabel bevat onder andere de volgende items: Registratie ID, Vooruitgang, Auteur, Co-auteur, Unieke ID, Business Key, Registratiecode, Rijksregisternummer van de patiënt...

OPMERKING:

Het studieonderdeel is niet altijd beschikbaar in de geselecteerde taal. In dat geval wordt het hieronder afgebeelde tekstvak over de taalselectieknoppen weergegeven. Het verdwijnt automatisch na enkele seconden.

Selecteer de gewenste taal via de respectieve taalselectieknoppen:
NL voor Nederlands, FR voor Frans of EN voor Engels.

In de rechter bovenhoek van het scherm ziet u een groene knop + Nieuwe registratie. Selecteer deze knop.

Nadat u de knop "+ Nieuwe registratie" hebt geselecteerd, wordt het hoofdscherm in 2 secties verdeeld: een onderzoeksformulier (in het midden van het scherm) en een inhoudstafel (aan de rechterkant van het scherm).

Door het onderzoeksformulier in te vullen, creëert u een registratie voor het respectieve studieproject.

Inhoudstafel

De Inhoudstafel geeft aan welke onderdelen u moet invullen. U kunt de inhoudstafel ook gebruiken om door het onderzoeksformulier te navigeren: door op een onderdeel in de inhoudstafel te klikken, gaat u naar dit onderdeel in het onderzoeksformulier.

ATTENTIE!

Indien u de gegevens van het gebruikte implantaat wilt opzoeken en toevoegen, selecteert u eerst het item Implantaatgegevens in de inhoudstafel in de rechter sectie van het scherm. Het overeenkomstige item wordt nu geopend in de middelste sectie van het scherm.

Indien een implantaat met notificatiecode werd gebruikt, kunt u de respectieve data uit de SADMI database halen. Hiervoor selecteert u ja onder Implantaat/implantaten gebruikt? en implantaat met notificatiecode onder Type implantaat.

Deze optie heet in sommige interfaces ook genotificeerd serieproduct implantaat. Selecteer deze optie.

Klik nu op de knop Search. Het pop-upvenster SADMI Notification code search verschijnt. Voer de beschikbare notificatiecode in het betreffende veld in en klik op Search.

Het scherm wordt vernieuwd en alle implantaatgegevens worden onder de knop Search weergegeven.

Het is nu NOODZAKELIJK om rechts van de gegevens op de knop Choose te klikken om de data effectief aan het registratieformulier TOE TE VOEGEN.

Hierna komt u automatisch weer terecht op het registratieformulier, waar de SADMI notificatiecode van het implantaat werd geregistreerd. U kunt nu de bovenstaande procedure herhalen voor bijkomende implantaten door op de knop "Voeg een ander(e) toe".

Bij gebruik van een implantaat zonder notificatiecode selecteert u de Categorie en voert u de nodige beschikbare data in.

Opmerking: SADMI staat voor Source Authentique des dispositifs médicaux implantables. Algemene en technische informatie vindt u in het SADMI cookbook dat beschikbaar is via het eHealth platform.

Vooruitgang

Door het tabblad "Vooruitgang" aan de rechterkant van het scherm te selecteren, wordt de inhoudstafel vervangen door een voortgangsbalk en een lijst met openstaande validatiefouten.

U kunt de lijst met openstaande validatiefouten gebruiken om door het onderzoeksformulier te navigeren: door op een validatiefout in de lijst te klikken, gaat u naar dit onderdeel in het onderzoeksformulier.

Als het studieformulier is ingevuld, en er zijn geen validatiefouten, kunt u deze registratie Opslaan of Verzenden. Merk op dat de knop Verzenden helder groen is.

Als het studieformulier is ingevuld, maar er zijn nog validatiefouten, kunt u deze registratie Opslaan maar niet Verzenden. Merk op dat de knop Verzenden schemerig groen is.

Als het studieformulier is opgeslagen of verzonden, wisselt het scherm naar de overzichtstabel. Deze tabel is echter niet meer leeg, maar geeft de opgeslagen of verzonden registratie weer.

Deze documentatie wordt regelmatig bijgewerkt. We proberen de informatie zo correct, volledig en zo duidelijk mogelijk weer te geven. Als u desondanks iets in de documentatie ziet dat niet correct is, niet overeenkomt met uw ervaring, of verdere verduidelijking vereist, maak dan een verzoek aan (type: verzoek om informatie) via ons portaal (https://sciensano.service-now.com/sp) of stuur ons een e-mail via support.healthdata@sciensano.be om dit documentatieprobleem te melden. Vergeet niet de URL of het webadres van de pagina met het documentatieprobleem te vermelden. Wij zullen de documentatie dan aanpassen. Bedankt!