Een Totale femur "Revisie" registratie creëren

Laatst bijgewerkt: 2022-10-25 16:01

Om een "Revisie" registratie te creëren voor het studieproject Orthopride totale femur, selecteert u "Revisie" in het donkerblauwe linkermenu.

U ziet het aantal versies van dit studieonderdeel. In dit geval is er maar één versie.

Wanneer u voor het eerst de hoogste versie van dit studieonderdeel selecteert, ziet u een lege overzichtstabel in het hoofdgedeelte van uw scherm. De tabel bevat onder andere de volgende items: Registratie ID, Vooruitgang, Auteur, Co-auteur, Unieke ID, Business Key, Registratiecode, Rijksregisternummer van de patiënt...

In de rechterbovenhoek van het scherm vindt u een groene knop "+ Nieuwe registratie". Druk op deze knop.

Nadat u op de knop "+ Nieuwe registratie" heeft gedrukt, wordt het hoofdscherm vervangen door 2 secties: een onderzoeksformulier (in het midden van het scherm) en een inhoudstafel (aan de rechterkant van het scherm).

Door het invullen van het onderzoeksformulier maakt u een "Revisie" registratie aan voor het studieproject Orthopride Knie.

De inhoudstafel geeft aan welke onderdelen u moet invullen. U kunt de inhoudstafel ook gebruiken om door het onderzoeksformulier te navigeren: door op een onderdeel in de inhoudstafel te drukken, gaat u naar dit onderdeel in het onderzoeksformulier.

Door op het tabblad "Vooruitgang" aan de rechterkant van het scherm te drukken, wordt de inhoudstafel vervangen door een voortgangsbalk en een lijst met openstaande valideringsfouten.

U kunt de lijst met openstaande validatiefouten gebruiken om door het onderzoeksformulier te navigeren: door op een validatiefout in de lijst te drukken, gaat u naar dit onderdeel in het onderzoeksformulier.

Als het onderzoeksformulier is ingevuld en er geen validatiefouten zijn, kunt u deze registratie Opslaan of Verzenden. Merk op dat de knop Verzenden helder groen is.

Als het onderzoeksformulier is ingevuld maar er zijn validatiefouten, dan kunt u deze registratie wel Opslaan maar niet Verzenden. Merk op dat de knop Verzenden schemerig groen is.

Wanneer het onderzoeksformulier is opgeslagen of verzonden, schakelt het scherm over naar de overzichtstabel. Deze tabel is nu niet meer leeg, maar toont de opgeslagen of verzonden registratie .

Deze pagina werd vertaald met behulp van een automatische vertaalmachine met als doel om de inhoud sneller in uw taal te kunnen aanbieden. Een menselijke vertaler moet deze pagina nog beoordelen. Bijgevolg kan deze pagina nog grammaticale en andere taalfouten bevatten. Als u iets in de documentatie ziet dat niet correct is vertaald, neem dan contact met ons op via support.healthdata@sciensano.be (vergeet niet het webadres van de pagina te vermelden). Wij zullen de vertaling dan aanpassen. Bedankt!

Deze documentatie is nog in opbouw. We proberen de informatie zo correct, volledig en zo duidelijk mogelijk weer te geven. Als u desondanks iets in de documentatie ziet dat niet correct is, niet overeenkomt met uw ervaring, of verdere verduidelijking vereist, stuur ons dan een e-mail via support.healthdata@sciensano.be om dit documentatieprobleem te melden. Vergeet niet de URL of het webadres van de pagina met het documentatieprobleem te vermelden. Wij zullen de documentatie dan aanpassen. Bedankt!