De beschrijving van de Orthopride Totale femur dataflow

Laatst bijgewerkt: 2022-10-25 11:25

Hieronder beschrijven we (op hoog niveau) de Orthopride Totale femur dataflow tussen de dataprovider en het platform healthdata.be.

Stap 1. Automatische data export vanuit systemen van dataleverancier naar HD4DP v2 en prefill van formulieren indien niet volledig.

Stap 2. Handmatige registratie (de novo of aanvulling) van gegevens in formuliercomponent van HD4DP v2.

Stap 3. Directe real time overdracht van registervariabelen en technische ID van record van HD4DP v2 naar HD.

Stap 4. Overdracht van patiëntidentifiers en technische ID van dossier van HD4DP v2 naar eHBox-berichtenclient van HCO (HCO UM/EM).

Stap 5. Overdracht van patiëntidentifiers en technische ID van dossier van eHBox-berichtencliënt van HCO (HCO UM/EM) naar TTP-dienst van eHealth.

Stap 6. Overdracht van gepseudonimiseerde patiëntidentificatoren en technische ID van dossier van TTP-dienst van eHealth naar eHBox-berichtenclient van HD (HD UM/EM).

Stap 7. Overdracht van gepseudonimiseerde patiëntidentificatoren en technische ID van het dossier van de eHBox-client voor berichtenverkeer van HD (HD UM/EM) naar de HD-integratie-engine.

Stap 8. Samenvoeging en overdracht van gepseudonimiseerde patiënt-ID's, registervariabelen en technische ID's van records van de HD-integratie-engine naar de gegevensvalidatieomgeving op de DHW.

Stap 9. Directe realtime overdracht van patiëntidentificatoren, NIC-CIN-variabelen en technische ID van het dossier van HD4DP v2 web naar NIC-CIN (facultatief).

Deze pagina werd vertaald met behulp van een automatische vertaalmachine met als doel om de inhoud sneller in uw taal te kunnen aanbieden. Een menselijke vertaler moet deze pagina nog beoordelen. Bijgevolg kan deze pagina nog grammaticale en andere taalfouten bevatten. Als u iets in de documentatie ziet dat niet correct is vertaald, neem dan contact met ons op via support.healthdata@sciensano.be (vergeet niet het webadres van de pagina te vermelden). Wij zullen de vertaling dan aanpassen. Bedankt!

Deze documentatie is nog in opbouw. We proberen de informatie zo correct, volledig en zo duidelijk mogelijk weer te geven. Als u desondanks iets in de documentatie ziet dat niet correct is, niet overeenkomt met uw ervaring, of verdere verduidelijking vereist, stuur ons dan een e-mail via support.healthdata@sciensano.be om dit documentatieprobleem te melden. Vergeet niet de URL of het webadres van de pagina met het documentatieprobleem te vermelden. Wij zullen de documentatie dan aanpassen. Bedankt!