Een registratie Totale femur "Resectie" verwijderen

Laatst bijgewerkt: 2022-09-20 14:39

Een "Resectie" registratie kan worden verwijderd zolang de registratie nog niet is verzonden. Als de status van een registratie "Open" is, kan de registratie nog steeds worden verwijderd.

Om een "Resectie" registratie voor het studieproject Orthopride Totale femur te verwijderen, selecteert u "Resectie" in het donkerblauwe linkermenu.

Wanneer u een versie van dit studieonderdeel selecteert, ziet u de overzichtstabel in het hoofdgedeelte van uw scherm. Deze tabel bevat onder andere: Registratie ID, Vooruitgang, Auteur, Co-auteur, Unieke ID, Business Key, Registratiecode, Rijksregisternummer van de patiënt…

Gebruik de filters in de kop van de tabel om de registratie te vinden dat u wilt verwijderen.

Als u de registratie hebt gevonden dat u wilt verwijderen, moet u de registratie selecteren door het selectievakje aan het begin van de rij in het overzichtstabel aan te vinken.

Vervolgens moet u op de knop "Acties" rechtsboven in de overzichtstabel drukken

Twee opties zijn nu beschikbaar: "Registraties verzenden" en "Registraties verwijderen". Druk nu op "Registraties verwijderen".

Nadat u op "Registraties verwijderen" hebt gedrukt, verschijnt een popup venster enster waarin u wordt gevraagd de verwijdering van de geselecteerde registratie(s) te bevestigen. Als u zeker bent van deze actie, drukt u op "Bevestig". Zo niet, druk dan op "Annuleer".

Als u de registratie verwijdert, kunt u de status of inhoud ervan niet meer wijzigen.

De verwijderde registratie wordt niet uit de overzichtstabel verwijderd. Het blijft aanwezig, maar de status is veranderd van "Open" in "Verwijderd".

Als u alleen open en verzonden registraties wilt zien, kunt u het filter op het item "Status" in de overzichtstabel aanpassen.

Deze pagina werd vertaald met behulp van een automatische vertaalmachine met als doel om de inhoud sneller in uw taal te kunnen aanbieden. Een menselijke vertaler moet deze pagina nog beoordelen. Bijgevolg kan deze pagina nog grammaticale en andere taalfouten bevatten. Als u iets in de documentatie ziet dat niet correct is vertaald, neem dan contact met ons op via support.healthdata@sciensano.be (vergeet niet het webadres van de pagina te vermelden). Wij zullen de vertaling dan aanpassen. Bedankt!

Deze documentatie is nog in opbouw. We proberen de informatie zo correct, volledig en zo duidelijk mogelijk weer te geven. Als u desondanks iets in de documentatie ziet dat niet correct is, niet overeenkomt met uw ervaring, of verdere verduidelijking vereist, stuur ons dan een e-mail via support.healthdata@sciensano.be om dit documentatieprobleem te melden. Vergeet niet de URL of het webadres van de pagina met het documentatieprobleem te vermelden. Wij zullen de documentatie dan aanpassen. Bedankt!