The Heart valves Dataflow description

Last updated: 2022-11-22 14:20

Below we describe (high level) the Heart valves dataflow between the data provider and the healthdata.be platform.

Stap 1. Automatische gegevensexport van de systemen van de gegevensverstrekker naar HD4DP v2 en vooraf invullen van formulieren indien niet volledig.

Stap 2. Handmatige registratie (de novo of aanvulling) van gegevens in de formuliercomponent van HD4DP v2.

Stap 3. Directe overdracht in real time van registervariabelen en technische ID van record vanaf HD4DP v2 naar HD.

Stap 4. Overdracht van patiëntenidentificatoren en technische ID uit het dossier van de HD4DP v2 naar de eHBox messaging client van de gezondheidszorginstelling (HCO UM/EM).

Stap 5. Overdracht van patiëntenidentificatoren en technische ID uit het dossier van de eHBox messaging client van de gezondheidszorginstelling (HCO UM/EM) naar de TTP-service van eHealth.

Stap 6. Overdracht van gepseudonimiseerde patiëntenidentificatoren en technische ID uit het dossier van de TTP-service van eHealth naar de eHBox messaging client van HD (HD UM/EM).

Stap 7. Overdracht van gepseudonimiseerde patiëntenidentificatoren en technische ID uit het dossier van de eHBox messaging client van HD (HD UM/EM) naar de HD-integratiemotor.

Stap 8. Samenvoeging en overdracht van gepseudonomiseerde patiënt-ID's, registervariabelen en technische ID's uit de dossiers van de HD-integratiemotor naar de gegevensvalidatieomgeving op DHW.

Stap 9. Directe overdracht in real time van patiëntenidentificatoren, NIC-CIN variabelen en technische ID uit het dossier van de HD4DP v2 naar de NIC-CIN (optioneel).