Delete a registration in HD4DP v1

Laatst bijgewerkt: 2022-04-12 12:22

Alleen registraties met de status Open of Correcties noodzakelijk kunnen worden verwijderd.  

Volgende stappen zijn nodig om de registratie te verwijderen:

  • Selecteer het register en de versie waarvoor u een registratie wenst te verwijderen
  • Selecteer de registratie(s) die u wenst te verwijderen
  • Selecteer de knop Acties en selecteer de optie Registraties verwijderen
  • Selecteer Ja om te bevestigen