Toegang verlenen tot een HD applicatie aan iemand van de organisatie

Laatst bijgewerkt: 2023-03-14 16:29

Om toegang te verlenen tot applicaties van healthdata.be, bijvoorbeeld HD4DP v2 en healthstat.be, klikt u op GIVE ACCESS in het witte tekstvak op de pagina van de EAM portal.

U kunt toegang tot een HD applicatie verlenen aan

Toegang verlenen aan een enkele gebruiker

Na selectie van GIVE ACCESS in de EAM portal wordt het formulier ACCESS REQUEST weergegeven.

Het invullen van dit formulier gebeurt analoog aan dat van de Request Access voor standaard eindgebruikers. Het verschil is dat u nu in de hoedanigheid van IT SPOC het formulier invult voor een gebruiker binnen uw organisatie.

Vul alle verplichte velden in, aangeduid met een rode asterisk (*), selecteer de gewenste optie in de verplichte keuzelijsten en vink desgewenst de selectiehokjes aan voor aanvullende ondersteuning en/of informatie.

Veld Organization NIHDI number

Het RIZIV-nummer van de organisatie is automatisch ingevuld, omdat uw account aan deze organisatie gekoppeld is.

Veld Role in project

Bij selectie van Local Study Support moet u een optie selecteren in de keuzelijst van Author groups. Deze author groups zijn vastgelegd door de bewuste organisatie.

Veld HD4DP2.0

Klik in het veld onder HD4DP2.0 als u de applicatie wilt gebruiken om registraties te maken voor het geselecteerde project:

Veld Healthstat.be

Klik in het veld onder healthstat.be als u de applicatie wilt gebruiken om toegang te hebben tot de rapportering voor het geselecteerde project:

Als u het toegangsaanvraagformulier volledig hebt ingevuld, klikt u op de knop Submit om het te verzenden. Na een succesvolle verzending ontvangt u een bevestigingsbericht.Via tabblad Profiles van het gevalideerde SPOC-profiel kunt u gebruikersprofielen zoeken, selecteren en sorteren. Geselecteerde gebruikersprofielen in de lijst kunnen worden gevalideerd (Validated) of geweigerd (Rejected) via het Action drop-down menu.

In het tabblad Requests kan de SPOC het overzicht van de aanvragen beheren. Meer informatie hierover vindt u in SPOC-acties na een aanvraag.

Zie documentatie onder Toegang verlenen aan meerdere gebruikers in batch voor meer informatie over het tabblad Batch create requests.

Het tabblad Edit (zie afbeelding hieronder) geeft de SPOC de mogelijkheid om de velden NIHDI number, Organization, Email address en State in het eigen profiel te wijzigen. Klik op Save om de nieuwe profielinformatie te bevestigen.

Ga naar Toegang verlenen aan meerdere gebruikers in batch om in één bewerking toegang te verlenen aan meerdere gebruikers.

Toegang verlenen aan meerdere gebruikers in batch

De persoon aan wie de rol van SPOC voor de gezondheidsinstelling is toegewezen, kan in één handeling toegang verlenen aan meerdere gebruikers. Hiervoor keert de SPOC terug naar de User profile-pagina en selecteert hij/zij het tabblad Batch create requests.

In het tabblad Batch create requests kan via de knop Bestand kiezen een CSV-bestand voor upload worden geselecteerd.

Selecteer het CSV-bestand en klik op de knop Run the batch creation. Hieronder vindt u een voorbeeld van de structuur van een CSV-bestand:

Per rij wordt nu een zogeheten master request gegenereerd, waarna de aanvraag in sub-requests wordt gesplitst (per applicatie en per project) en voor verdere verwerking in de healthdata.be DB2 wordt opgeslagen.

Een tabelschema (https://specs.frictionlessdata.io//table-schema/) is zeer geschikt om tabelgegevens in tekstformaten te verwerken en te valideren. Hieronder vindt u een voorbeeldbestand:

eam_csv_batch_requests_schema.json

Gebruikersrollen en overeenkomstige waarden

Er bestaan drie waarden om aan een rol toe te kennen:

  • 1 = Local Study Lead: Healthdata.be kan slechts 1 Local Study Lead aanmaken voor elk register binnen elke organisatie.
  • 2 = Local Study Associate (author). Omdat dit de default rol voor een gebruiker is, werd hier automatisch de waarde "2" ingevoerd.
  • 3 = Local Study Support (co-author). Deze rol kan worden toegekend, indien deze beter aansluit bij de positie van de gebruiker. Een Support wordt steeds toegewezen aan een Associate.

Als u rol 1 en 2 (= Local Study Lead en Local Study Associate) selecteert, wordt de naam van de ‘Local Study Lead of Local Study Associate’ verwacht in het veld 'author_group'. De naam wordt ingevuld in het formaat <voornaam familienaam> van de Associate, met slechts 1 spatie tussen de twee namen).

Bij selectie van de waarde 3 (rol van Local Study Support) moet de naam van de ‘Local Study Associate’ in het veld author_group worden ingevuld. Het aangewezen formaat hiervoor is <voornaam familienaam> van de Associate, met 1 spatie (tab) tussen de twee namen).

Deze documentatie wordt regelmatig bijgewerkt. We proberen de informatie zo correct, volledig en zo duidelijk mogelijk weer te geven. Als u desondanks iets in de documentatie ziet dat niet correct is, niet overeenkomt met uw ervaring, of verdere verduidelijking vereist, maak dan een verzoek aan (type: verzoek om informatie) via ons portaal (https://sciensano.service-now.com/sp) of stuur ons een e-mail via support.healthdata@sciensano.be om dit documentatieprobleem te melden. Vergeet niet de URL of het webadres van de pagina met het documentatieprobleem te vermelden. Wij zullen de documentatie dan aanpassen. Bedankt!