healthstat.be

Laatst bijgewerkt: 2022-10-04 08:13

Algemene beschrijving van de healthstat.be applicatie

Healthstat.be is het datavisualisatie platform van healthdata.be, een project dat deel uitmaakt van het nationaal Actieplan eGezondheid (2013-2018; 2019-2021; 2022-2024). Hier publiceren de onderzoekers tabellen, figuren en kaarten die zij maakten op basis van gegevens die zij bij de Belgische ziekenhuizen, laboratoria, huisartsen, en patiënten hebben verzameld. Met deze rapporten willen de onderzoekers aan de betrokken zorgverleners, zorginstellingen, patiënten, overheden en het brede publiek een up-to-date inzicht geven over het voorkomen van bepaalde ziekten, hun oorzaak en impact, alsook de doeltreffendheid van hun behandeling.

Healthstat.be is een dienstverlening van Sciensano, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en wordt gefinancierd door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Bij het ontwikkelen van healthstat.be werden vele maatregelen genomen die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt, de zorgverlener en het medisch beroepsgeheim moeten garanderen. Zo bevat healthstat.be bijvoorbeeld geen persoonlijke gegevens als naam, geboortedatum of rijksregisternummer. De toegang tot gedetailleerde rapporten wordt geregeld door het eHealth-platform. Deze aanpak kreeg daarom ook een autorisatie van het Sectoraal Comité Gezondheid van de Privacycommissie.

Deze pagina werd vertaald met behulp van een automatische vertaalmachine met als doel om de inhoud sneller in uw taal te kunnen aanbieden. Een menselijke vertaler moet deze pagina nog beoordelen. Bijgevolg kan deze pagina nog grammaticale en andere taalfouten bevatten. Als u iets in de documentatie ziet dat niet correct is vertaald, neem dan contact met ons op via support.healthdata@sciensano.be (vergeet niet het webadres van de pagina te vermelden). Wij zullen de vertaling dan aanpassen. Bedankt!
Deze documentatie wordt regelmatig bijgewerkt. We proberen de informatie zo correct, volledig en zo duidelijk mogelijk weer te geven. Als u desondanks iets in de documentatie ziet dat niet correct is, niet overeenkomt met uw ervaring, of verdere verduidelijking vereist, maak dan een verzoek aan (type: verzoek om informatie) via ons portaal (https://sciensano.service-now.com/sp) of stuur ons een e-mail via support.healthdata@sciensano.be om dit documentatieprobleem te melden. Vergeet niet de URL of het webadres van de pagina met het documentatieprobleem te vermelden. Wij zullen de documentatie dan aanpassen. Bedankt!