fair.healthdata.be

Laatst bijgewerkt: 2022-10-04 08:15

Het FAIR portaal van healthdata.be (https://fair.healthdata.be) is een open data platform gebaseerd op de DKAN open-source component bovenop het open-source Drupal CMS (Content Management System). FAIR is een acroniem voor Findable, Accessible, Interoperable en Reusable en komt voort uit academici en particuliere belanghebbenden die tot de conclusie kwamen dat een minimale reeks van leidende principes en praktijken hen zou helpen om de enorme hoeveelheden informatie die door de hedendaagse data-intensieve wetenschap worden gegenereerd, gemakkelijker te ontdekken, te ontsluiten, op passende wijze te integreren en te hergebruiken, en adequaat te citeren.

De FAIR-principes begeleiden healthdata.be in haar ambitie om het hergebruik van de patiëntenregisters en administratieve databanken in België te vergemakkelijken. Uiteraard met respect voor de privacy van de patiënt, de zorgverlener en het medisch beroepsgeheim. Met het FAIR-portaal biedt healthdata.be een overzicht van bestaande databanken met Belgische gezondheids- en zorggerelateerde gegevens en wil het deze gegevens gestaag vindbaar en beschikbaar maken voor het publiek om de kennis over de volksgezondheid te vergroten.

Deze pagina werd vertaald met behulp van een automatische vertaalmachine met als doel om de inhoud sneller in uw taal te kunnen aanbieden. Een menselijke vertaler moet deze pagina nog beoordelen. Bijgevolg kan deze pagina nog grammaticale en andere taalfouten bevatten. Als u iets in de documentatie ziet dat niet correct is vertaald, neem dan contact met ons op via support.healthdata@sciensano.be (vergeet niet het webadres van de pagina te vermelden). Wij zullen de vertaling dan aanpassen. Bedankt!

Deze documentatie wordt regelmatig bijgewerkt. We proberen de informatie zo correct, volledig en zo duidelijk mogelijk weer te geven. Als u desondanks iets in de documentatie ziet dat niet correct is, niet overeenkomt met uw ervaring, of verdere verduidelijking vereist, maak dan een verzoek aan (type: verzoek om informatie) via ons portaal (https://sciensano.service-now.com/sp) of stuur ons een e-mail via support.healthdata@sciensano.be om dit documentatieprobleem te melden. Vergeet niet de URL of het webadres van de pagina met het documentatieprobleem te vermelden. Wij zullen de documentatie dan aanpassen. Bedankt!