Een "Handhygiëne" "PRE-campagne" registratie creëren

Laatst bijgewerkt: 2022-07-18 10:02

Om een "PRE-campagne" registratie te creëren voor het studieproject Handhygiëne, selecteer "PRE-campagne" in het donkerblauwe linkermenu.

U zult het aantal versies van dit studieonderdeel zien. In dit geval zijn er twee versies beschikbaar: V2 en V3. Gelieve steeds de laatst beschikbare actieve versie te gebruiken.

Wanneer u de hoogste versie van dit studieonderdeel voor de eerste keer selecteert, ziet u een lege tabel in het hoofdgedeelte van uw scherm. De tabel bevat onder andere de volgende items: Registratie ID, Vooruitgang, Auteur, Co-auteur, Unieke ID, Business Key, Registratiecode, Rijksregisternummer van de patiënt…

In de rechterbovenhoek van het scherm vindt u een groene knop "+ Nieuwe registratie". Druk op deze knop.

Nadat u op de knop "+ Nieuwe registratie" hebt gedrukt, wordt het hoofdscherm vervangen door 2 delen: een onderzoeksformulier (in het midden van het scherm) en een inhoudstafel (aan de rechterkant van het scherm).

Door het invullen van het onderzoeksformulier maakt u een "PRE-campagne" registratie aan voor het studieproject Handhygiëne.

De inhoudstafel geeft aan welke onderdelen u moet invullen. U kunt de inhoudstafel ook gebruiken om door de vragenlijst te navigeren: door op een rubriek in de inhoudstafel te drukken, gaat u naar deze rubriek in de vragenlijst.

Door op het tabblad "Vooruitgang" aan de rechterkant van het scherm te drukken, wordt de inhoudstafel vervangen door een vooruitgangsbalk en een lijst van openstaande validatiefouten.

U kunt de lijst met openstaande validatiefouten gebruiken om door het onderzoeksformulier te navigeren: door op een validatiefout in de lijst te drukken, gaat u naar dit onderdeel in het onderzoeksformulier.

Let op: het veld "RIZIV nummer van de organisatie" moet alleen voor de 1e registratie worden ingevuld. Het wordt daarna automatisch vooringevuld.

Als het onderzoeksformulier is ingevuld en er geen validatiefouten zijn, kunt u deze registratie Opslaan of Verzenden. Merk op dat de knop Verzenden helder groen is.

Als het onderzoeksformulier is ingevuld maar er zijn validatiefouten, dan kunt u deze registratie wel Opslaan maar niet Verzenden. Merk op dat de knop Verzenden schemerig groen is.

Wanneer het onderzoeksformulier is opgeslagen of verzonden, schakelt het scherm over naar de overzichtstabel. Deze tabel is nu niet meer leeg, maar toont de opgeslagen of verzonden registratie.

Als u de registratie opslaat, kunt u deze nog wijzigen. Een verzonden registratie kan niet meer worden gewijzigd of verwijderd.

Vertaald met https://www.deepl.com/Translator. Heeft u een fout opgemerkt? Neem dan contact met ons op via https://docs.healthdata.be/nl/contact